13 nghề lương cao nhất dành cho “hội mọt sách”

Chỉ đi du hý và uống bia cũng nhận lương cao ngất

Công việc lương cao, nên bỏ để khởi nghiệp?

8 “nữ tướng” lương cao nhất giới công nghệ

Dựa trên những nguồn tin từ Mạng lưới nguồn tin nghề nghiệp (O*NET) – 1 hạ tầng dữ liệu việc làm trực tuyến của Bộ Lao động Mỹ, trang nguồn tin nguồn vốn CNBC đã đưa ra danh sách 13 công việc dựa vào kỹ năng đọc hiểu mà có thể đem về cho bạn hơn 60.000 USD/năm. Cụ thể, O*NET thẩm định “tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu” đối với từng nghề nghiệp theo thang điểm từ 1 đến 100. Nếu bạn là người ham mê đọc sách thì hãy thử ngay 13 công việc có mức lương đáng ái mộ dưới đây:

13 nghề lương cao nhất dành cho “hội mọt sách” - 1

1. Bác sĩ y học đề phòng

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $187,200

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 88

2. Bác sỹ y học thể thao

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $187,200

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 88

3. Chuyên viên về dị ứng hoặc miễn nhiễm học

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $187,200

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 88

4. Luật sư

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $115,820

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

5. Giảng viên luật

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $105,250

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

6. Nhà công nghệ chính trị

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $99,730

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

7. Nhà tâm thần học và nhà tâm thần học

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $94,590

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 91

8. Quản lý giáo dục, cấp tiểu học, trung học hạ tầng

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $90,410

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

9. Nhà nghiên cứu sinh học phân tử và tế bào

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $75,150

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

10. Giảng viên xã hội học

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $69,230

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

11. Nhà bề ngoài chương trình giảng dạy

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $62,270

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

12. Điều phối viên chương trình giảng dạy

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $62,270

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 85

13. Giảng viên tiếng Anh

Mức lương làng nhàng mỗi năm: $61,990

Tầm không thể bỏ lỡ của đọc hiểu: 97