Những trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định

Theo quy định của pháp luật về những trường hợp buộc phải phá dỡ công trình theo quy định bao gồm những trường hợp nào và được thực hiện như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Việc phá dỡ được tiến hành như thế nào ? Ai là người chịu trách nhiệm phá dỡ công trình ?

Dịch vụ phá dỡ công trình

Quy định của luật về phá dỡ theo quy định

Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; phá dỡ công trình xây dựng tạm được quy định tại khoản 2 Điều 94 của Luật này;
Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;
Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này;
Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép;
Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

=> Bảng giá phá dỡ công trình tại tpchm

Quy trình tuân thủ theo luật nhà ở

Tổ chức, cá nhân được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do mình gây ra;

– Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đang sử dụng công trình thuộc diện phải phá dỡ phải chấp hành quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ;

Nguồn : Phá dỡ công trình uy tín

=> Chi tiết phá dỡ công trình theo quy định