Phê duyệt phương án phá dỡ công trình

Theo quyết định 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009, việc phê duyệt phương án phá dỡ công trình sẽ do Sở xây dựng thực hiện. Tuy nhiên khi truy cập vào danh mục TTHC của Sở xây dựng Hà Nội, tôi không tìm thấy thủ tục này, tìm trong danh mục TTHC của UBND cấp quận và huyện tôi cũng không thấy có. Xem phê duyệt phương án phá dỡ công trình tại đây.

 

Trình tự phê duyệt phương án

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng giám định & QLCL của Sở Xây dựng tỉnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.

Phá dỡ công trình xây dựng

=> Bảng giá phá dỡ công trình 2019

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng giám định & QLCL của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.

Thành phần hồ sơ phê duyệt phương án

Đối với các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở được thực hiện như sau:

– Bộ Công thương tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều và các công trình nông nghiệp chuyên ngành khác.

Nguồn : Phá dỡ công trình uy tín

=> Chi tiết phương án phá dỡ công trình